Utgraving kjellerinngang

Utgraving kjellerinngang

Utgraving og opparbeidelse av ny kjellerinngang –  utført av Mur og Bad AS.