Radonmåling

Mur og Bad AS er en godkjent bedrift med mye erfaring for membranarbeid. Vi har sentral godkjenning tiltaksklasse 1, noe som gir oss godkjenning for membranarbeider som beskytter mot fukt og radongass.

 

Radongassen er svært helseskadelig og det er derfor blitt opprettet et krav til alle byggherrer om å legge en beskyttelse mot dette! Tiltakene som gjøres er at det legges en radonsperre og radonbrønn med tilbehør .

 

Vi kan også tilby utbedring av tiltak på steder med påvist for høye verdier i forbindelse med radongass. For høye verdier kan oppstå i eneboliger eller i bedrifts lokaler som allerede er oppført uten beskyttelse.

 

Radongass er en edelgass som verken kan sees, smakes eller luktes i innemiljø. Gassen dannes i flere typer bergarter, uansett sted. Gassen trenger igjennom sprekker i grunnmurer og utgjør en trussel på inne miljøet for både private og bedrifter. Den er påvist som svært helseskadelig. Det er flere som dør av lungekreft i forbindelse med dette , enn det er folk som dør i trafikken hvert år.

 

Mur og Bad AS foretar Radonmålinger og kan være behjelpelige med dette. Viser det seg at det er en høy radongass verdi, kan Mur og Bad hjelpe med en befaring og en utbedring om dette er ønskelig.

 

* Radongass målinger gjøres i perioden vinter halvåret oktober til april, dette er den perioden av året som gassen er mest aktiv!

Radonduk for beskyttelse.
Radonduk for beskyttelse.
Ønsker du befaring eller tilbud?